Sistem LiFi / VLC - Implementare practică

Autor/autori: Viorel Manea, Sorin Puşcoci1, Dan-Alexandru Stoichescu

Rezumat: Articolul prezintă modul de realizare și testare a unei platforme experimentale LiFi realizată în scopul demonstrării modalităților de integrare a comunicației optice wireless în rețele de acces eterogene. Sunt măsurate ratele de bit, latența și factorul BER pentru diverse scenarii de utilizare și este indicată modalitatea de interconectare cu rețelele pe cupru – Ethernet sau radio. De asemenea sunt puse în evidență avantajele și dezavantajele tehnologiei optice comparativ cu celelalte tehnologii.

Cuvinte cheie: The article presents the way of realization and testing of a LiFi experimental platform designed to demonstrate ways to integrate wireless optical communication into heterogeneous access networks. Bit rates, latency, and BER factor for different usage scenarios are measured, and interconnection with copper networks - Ethernet or radio is indicated. It also highlights the advantages and disadvantages of optical technology compared to other technologies.

 

DOWNLOAD PDF