CONSILIUL ŞTIINŢIFIC EDITORIAL ŞI COLECTIVUL REDACŢIONAL

Prof. univ. dr. ing. Adelaida Mateescu,
- Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,  Universitatea "Politehnica” – Bucureşti,
- Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, preşedinte secţie

Cerc. şt. gr. I dr. ing. Ion Stănciulescu,
- Director general al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii,
- Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, secretar secţie

Cerc. şt. gr. I dr. ing. Ştefan-V. Nicolaescu,
- Preşedinte al Consiliului Ştiinţific din Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii

Prof. univ. dr. ing. Marin Drăgulinescu,
- Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea "Politehnica” – Bucureşti

Prof. univ. dr. ing. Theodor Petrescu,
- Decan al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea "„Politehnica” – Bucureşti

Prof. univ. dr. ing. Ion bogdan,
- Decan al Facultăţii Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică "„Gh. Asachi”, Iaşi

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Şerbănescu,
- Academia Tehnică Militară,
- Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

Prof. univ. dr. ing. Tudor Palade,
- Prodecan al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Ingineria Informaţiei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca