Applications of optical heterogeneous networks

Autor/autori: Viorel MANEA

Rezumat: Datorită evoluției continue a produselor electronice de larg consum și înzestrarea acestora cu conectivitate internet IoT, serviciile se vor digitaliza, devenind accesibile de oriunde și oricând, putând fi folosite pe dispozitive precum telefoane inteligente, tablete, laptopuri si computere, radiouri digitale sau televizoare inteligente. Acest articol demonstrează modalitatea prin care comunicația optică (fibră optică și FSO) poate juca un rol major în realizarea acestor deziderate enumerate mai sus. În acest articol vor fi exemplificate câteva din aplicațiile specifice ale FSO, cu aplicabilitate în rețelele de telecomunicații actuale

Cuvinte cheie: Fibră optică, comunicaţii optice neghidate, reţele eterogene


Abstract: Due to the continuous development of electronics consumer and equipping them with internet connectivity (IoT), services will be digitized by becoming accessible from anywhere and anytime, and can be used on devices like smartphones, tablets, laptops and PCs, digital radios or smart televisions. This paper demonstrates how optical communication (fiber and FSO) could play a major role in achieving these goals listed above. This paper exemplifies some of the specific applications of FSO, with actual application in telecommunication networks

Keywords: Optical fiber, free space optics, heterogeneous networks

 

DOWNLOAD PDF