DVB-RCS Applications and Services

Autor/autori: Cristina - Gabriela GHEORGHE

Rezumat: Scopul acestui articol este de a prezenta aplicaţiile şi serviciile oferite de sistemul DVB-RCS. Aplicaţiile oferite sunt numeroase şi variate, de exemplu cele care utilizează în principal servicii VoIP şi accesul general la Internet în zonele rurale, telemedicina, teleeducaţia etc. De asemenea, acest sistem permite realizarea unui domeniu larg de servicii multimedia mobile bazate pe IP prin intermediul satelitului: servicii de distribuţie şi de streaming, servicii de acces interactiv la Internet, servicii conversaţionale (VoIP, videoconferencing) etc

Cuvinte cheie: servicii, aplicații, satelit, sistem, comunicații, legătură, tehnologie, reţea, acces, telemedicină, protocol Internet


Abstract: The purpose of this paper is to present applications and services offered by DVB-RCS system. Applications offered are numerous and varied, for example those using mainly VoIP services and general Internet access in rural areas, telemedicine, teleeducation etc. Also, this system allows a broad range of IP – based mobile multimedia services via satellite: distribution and streaming services, interactive Internet access services, conversational services (VoIP, videoconferencing) etc

Keywords: services, applications, satellite, system, communications, link, technology, network, access, telemedicine, Internet Protocol

 

DOWNLOAD PDF