SOLUȚII DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU REȚELE DE COMUNICAȚII NGN

Autor/autori: Drd. ing. Cristina – Gabriela Gheorghe, Dr. ing. Dorina Dragomir

Rezumat: Scopul acestui articol este de a prezenta soluții de eficiență energetică pentru rețelele de comunicații NGN. După prezentarea caracteristicilor generale pentru NGN sunt enumerate câteva soluții principale de eficiență energetică pentru aceste rețele, care includ și soluții pentru rețele „verzi” de comunicații mobile 5G.

Cuvinte cheie: Rețele de generație viitoare, comunicații, services, eficiență energetică, comunicații mobile, soluții


Abstract: This paper is presenting energy efficiency solutions for NGN communications networks. After presenting the general features for NGN, some key energy efficiency solutions for these networks are listed, including solutions for "green" 5G mobile communications networks.

Keywords: Next Generation Network, communications, services, energy efficiency, mobile communications, solutions

 

DOWNLOAD PDF