Cercetări experimentale pentru dezvoltarea unui sistem de transfer a imaginilor V2V

Autor/autori: Silviu Ioniţă

Rezumat: Capabilitatea autovehiculelor de a comunica între ele (V2V) precum şi cea de a comunica cu infrastructura rutieră constituie o cerinţă esenţială pentru implementarea sistemelor de transport inteligent. Problematica abordată se raportează la cele mai noi concepte privind mobilitatea în contextul dezvoltării durabile, având ca scop major creșterea siguranței în traficul rutier prin shimbul de informație în timp real. Problematica livrarii de conținut informațional video este relevantă pentru sistemele de informare la bord în care utilizatorii (vehicule) se conectează ad‐hoc în proximitatea emițătorului fără utilizarea unor protocoale speciale care introduc întârzâieri și care să necesite comenzi/setări preliminare. Lucrarea prezintă experimentele preliminare derulate pentru validarea în laborator a unei tehnologii de transmitere a secvenţelor video în timp real, în sistem broadcasting cu acoperire locală limitată în proximitatea unui vehicul emiţător. Sistemul experimental constă dintr‐un dispozitiv de filmare pe timp de zi și de noapte şi un transmiţător a informației video pe canal radio, în timp real, integrabil la bordul autovehiculelor. Cercetările experimentale au dovedit că sistemul este capabil şi capteze şi să emită stabil imagini din mediu și asigură accesul ad‐hoc partajat la informația video a oricărui vehicul din proximitate, care are la bord un receptor compatibil și se află în zona de acoperire.

 

DOWNLOAD PDF