Improvements of DVB-RCS2 to DVB-RCS

Autor/autori: Ing. Cristina - Gabriela GHEORGHE

Rezumat: Scopul acestui articol este de a prezenta o comparaţie a caracteristicilor sistemelor DVB-RCS şi DVB-RCS2. În acest articol se precizează caracteristicile comune celor două sisteme precum utilizarea schemei de transmisie MF-TDMA pentru legătura de întoarcere, conectivitatea la capul de rețea de tipul „hub-spoke” etc. În continuare, sunt prezentate îmbunătăţirile sistemului DVB-RCS2 faţă de sistemul DVB-RCS: noi opţiuni de modulaţie de exemplu 8PSK şi 16 QAM faţă de opţiunea obişnuită QPSK, ACM este implementată pe purtătoarele TDMA pentru fiecare interval de timp (de exemplu, pe rafală), FEC bazată pe codarea turbo cu 16 stări, noi metode de încapsulare a pachetelor IP (RLE) etc. Aplicaţiile oferite de sistemul DVB-RCS sunt numeroase şi variate, de exemplu cele care utilizează în principal servicii VoIP şi accesul general la Internet în zonele rurale, telemedicina, teleeducaţia etc. De asemenea, acest sistem permite realizarea unui domeniu larg de servicii multimedia mobile bazate pe IP prin intermediul satelitului: servicii de distribuţie şi de streaming, servicii de acces interactiv la Internet, servicii conversaţionale (VoIP, videoconferencing) etc. Pe lângă acestea, sistemul DVB-RCS2 poate oferi diverse soluţii pentru accesul la Internet de viteză mare, servicii TV/video şi distribuție celulară, care pot fi utilizate în diferite sectoare ale industriei

Cuvinte cheie: Satelit, sistem, comunicații, caracteristică, îmbunătăţire, modulaţie, codare, conectivitate, legătură, purtătoare, canal, servicii, aplicaţii


Abstract: The purpose of this paper is to present a comparison of the features of DVB-RCS and DVBRCS2 systems. In the paper, are specified features common to both systems like the use of MF-TDMA transmission scheme for return link, the hub connectivity of "hub-spoke" type etc. Furthermore, are presented the improvements of DVB-RCS2 system to DVB-RCS system: new modulation options like 8PSK and 16QAM to the usual QPSK option, ACM is implemented on TDMA carriers for each timeslot (by example, per burst), FEC based on 16-state turbo coding, new metods for encapsulating IP packets (RLE) etc. Applications offered by DVB-RCS system are numerous and varied, for example those using mainly VoIP services and general Internet access in rural areas, telemedicine, teleeducation etc. Also, this system allows a broad range of IP – based mobile multimedia services via satellite: distribution and streaming services, interactive Internet access services, conversational services (VoIP, videoconferencing) etc. Besides these, DVB-RCS2 can offer various solutions for high speed Internet access, TV/video services, and cellular backhaul, which can be used in different sector of industry

Keywords: Satellite, system, communications, feature, improvement, modulation, coding, connectivity, link, carrier, channel, services, applications

 

DOWNLOAD PDF