The Multimodal Fusion in Security Systems Design

Autor/autori: Sorin SOVIANY, Sorin PUSCOCI

Rezumat: Articolul abordează problematica fuziunii multimodale ca tehnică de proiectare şi dezvoltare a sistemelor de securitate. Se realizează şi un studiu de caz pentru un model de fuziune multi-nivel, atât la nivel de caracteristici cât şi la nivel de scor, în cazul unei aplicaţii biometrice. Modelul propus de fuziune multinivel asigură o creştere a performanţelor în ambele moduri operaţionale, verificare şi identificare. Componenta de fuziune la nivel de caracteristici are contribuţia cea mai importantă la creşterea performanţelor

Cuvinte cheie: fuziune multimodală, caracteristici, sistem de securitate, reguli de combinare


Abstract: The paper approaches the multimodal fusion as a design and development technique for security systems. Also there is a case study for a multi-level fusion model, both on feature and matching score level, with a biometric application. The proposed multi-level fusion model provides a performance enhancement in both operational modes, verification and identification. The featurelevel fusion component provides the most important support for the performances improvement

Keywords: multimodal fusion, features, security systems, combination rules

 

DOWNLOAD PDF