FSO Integration in Public Communication Networks

Autor/autori: Viorel MANEA

Rezumat: Datorită cererii tot mai mari de acces la servicii de internet de mare viteză, infrastructurile tradiţionale bazate pe reţelele moştenite de cupru şi radio nu pot face faţă în special în mediile urbane dense. Se impune găsirea de noi metode pentru aducerea vitezelor de ordinul Gbps, în reţelele de acces, oriunde, oricând. În acest sens, reţelele optice (cablate sau wireless), pot face faţă acestor creşteri masive de trafic

Cuvinte cheie: Reţele mesh optice, conectivitate optică, reţele optice transparente


Abstract: Due to the increasing demand for access to high speed internet service, traditional infrastructures based on legacy copper networks and radio can not cope especially in dense urban environments. It requires finding new ways to bring Gbps speeds in access networks, anywhere, anytime. In this respect, optical networks (wired or wireless), can cope with these massive traffic increases

Keywords: Optical mesh networks, optical connectivity, transparent optical networks

 

DOWNLOAD PDF