The Graphical ROC Analysis Application for Intrusion Detection Systems Optimization

Autor/autori: Sorin SOVIANY, Sorin PUSCOCI

Rezumat: Articolul prezintă o metodă grafică de optimizare a sistemelor de securitate, în care adaptarea performanţelor se realizează prin setarea unor valori-prag în funcţie de nivelele de securitate necesare în aplicaţii. Metoda de optimizare este aplicabilă pentru variate sisteme de securitate, de exemplu pentru sisteme biometrice şi sisteme de detecţie a intruziunilor. Principalul său avantaj este acela că reduce sau elimină complexitatea computaţională a metodelor matematice tipice de optimizare a unor funcţii obiectiv, deoarece se bazează pe o abordare grafică intuitivă

Cuvinte cheie: optimizare, punct de operare, curbe ROC.


Abstract: The paper presents a graphical method for security systems optimization, in which the performances adjustment is performed through setting some thresholds, according to the applications required security levels. The optimization method should be applied for various security systems such as biometric systems and intrusion detection systems. Its main advantage is that it reduces or even avoid the computational complexity of the common mathematical-based optimization methods for given objective functions; this is due to an intuitive graphical approach

Keywords: optimization, operating point, ROC curves

 

DOWNLOAD PDF