An agent-based communications model for emergency scenarios deployment in case of disasters and temporary events

Autor/autori: Silviu IONITA, Gabriel IANA, Săndel ZAHARIA, Cristian MONEA

Rezumat: Problema critică pentru sistemele de comunicație în caz de dezastre este capacitatea lor de a se auto restabili și de a se autoreconfigura pentru a furniza siguranță operativă în scenarii concrete. Dezastrul reprezintă o clasă de evenimente neașteptate produse de om sau din cauze naturale care produc efecte temporare. Evenimentele temporare sunt abordate din perspectiva acțiunilor organizate temporar care solicita foarte mult resursele de comunicare. În ambele cazuri de dezastre care se pot produce, sistemele de comunicații trebuie să fie capabile să asigure planuri operaționale de urgență adecvate. Un aspect important îl reprezintă capacitatea sistemului de a răspunde automat și cooperativ la derularea ad-hoc a structurilor pentru diverse scenarii de urgență. Abordarea pe bază de agenți oferă un model adecvat pentru astfel de probleme unde cunoștințele, scopurile și planurile sunt definite pentru fiecare resursă, iar soluțiile pentru răspunsul optim în teren trebuie găsite. În lucrare definim un cadru de bază pentru agenții implicați în scenariile de dezastre și evenimente temporare stabilind identitatea și rolurile pentru entitățile rețelei

Cuvinte cheie: sisteme de comunicație cooperative, modele multi agent, rețele oportune


Abstract: The critical issue for communication systems in case of disasters is their capacity to auto recover and to self reconfigure in order to play a reliable operative role in certain scenarios. The disaster is a class of unexpected events produced by natural or man-made causes which have temporary effects. The temporary events are referred here in terms of temporary organized actions that strain very much the communication resources. In both situations the communication system must be able to run the contingency plans matched to the emergency. An important aspect is the capacity of the system to respond automatically and cooperatively to the ad-hoc deployed structures in case of various emergency scenarios. The agent based approach provides a suitable way to model such problems where the knowledge, goals and plans are defined for each resource but solutions for optimal in-place response should be found. In this paper we define a basic framework for agents involved into the scenarios of disasters and temporary events establishing the identity and roles of the network entities

Keywords: cooperative communication systems; multi agent model, oportunistic network

 

DOWNLOAD PDF