Multi-Gbps Capacity for Free Space Optical Systems

Autor/autori: Viorel MANEA

Rezumat: Acest articol explică modalitatea de combinare a tehnologiei de multiplexare cu diviziune în lungime de undă (WDM) cu tehnologia de transmisie FSO cu scopul de mărire a vitezelor de transmisie şi diversificare a serviciilor furnizate. Soluţiile de interfaţare şi interconectare FSO cu fibra optică şi dispozitivele radio sunt utilizate pentru a asigura capacitate multi-Gbps reţelelor actuale

Cuvinte cheie: WDM, comunicaţii optice neghidate, capacitate multi-Gbps


Abstract: This paper explain how wavelength division multiplexing (WDM) is combined with free space optical (FSO) transmission systems, in order to obtain greater transmission speeds and diversity of provided services. The solutions for interfacing and interconnect FSO with fiber and wireless devices is used to ensure multi-Gbps capacity on the today networks

Keywords: WDM, Free Space Optics, multi-Gbps capacity

 

DOWNLOAD PDF