A Multimodal Approach for Biometric Authentication with Multiple Classifiers

Autor/autori: Sorin SOVIANY, Cristina SOVIANY (Belgia), Mariana JURIAN

Rezumat: Articolul prezinta o abordare multimodala pentru autentificarea biometrica, bazata pe clasificatori multipli. Solutia propusa utilizeaza o metoda de fuziune biometrica post-clasificare, in care rezultatele clasificatorilor datelor biometrice sunt combinate pentru a imbunatati performanta intregului sistem biometric prin reducerea ratelor erorilor de clasificare. Lucrarea arata, de asemenea, imbunatatirea preciziei procesului de recunoastere biometrica prin aplicarea unei strategii adecvate de selectie a caracteristicilor, deoarece nu toate componentele vectorilor de caracteristici asigura imbunatatirea performantei.

Cuvinte cheie: fuziune biometrica, clasificatori multipli.


Abstract: The paper presents a multimodal approach for biometric authentication, based on multiple classifiers. The proposed solution uses a post-classification biometric fusion method in which the biometric data classifiers outputs are combined in order to improve the overall biometric system performance by decreasing the classification error rates. The paper shows also the biometric recognition task improvement by means of a carefully feature selection, as much as not all of the feature vectors components support the accuracy improvement.

Keywords: biometric fusion, multiple classifiers.

 

DOWNLOAD PDF